Noliktavu navigācijas sistēma platām ejām

Automobiļu tipa maršrutu vadība

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Nosūtīt pieprasījumu

Pamatiezīmes

  • Ekspluatācijas izmaksu samazināšana
  • Maršrutu aprēķināšana, nosakot īsāko ceļu līdz gala mērķim
  • Automātiska apstiprināšana noliktavas pārvaldības sistēmai
  • Ievērojama procesu drošuma paaugstināšana
  • Pusautomātiska pacelšanas augstuma pozicionēšana

Noliktavas navigācijas sistēma platajās ejās Jums piedāvā līdzīgas funkcijas kā automašīnu navigācijas sistēmas. To var lietot visā priekšzonā, kā arī platajās ejās. Vietas pozicionēšana tiek veikta, piemēram, izmantojot optiskās pozicionēšanas sistēmas ar 2D svītrkodiem pie noliktavas griestiem vai marķējumiem uz grīdas un svītrkodu lasītāju videokameru, kas atrodas uz katra iekrāvēja jumta. Izmantot ir iespējams arī citas pozicionēšanas sistēmas. Pateicoties iebūvētajai, pusautomātiskajai pacelšanas augstuma pozicionēšanai, nav vairs nepieciešama laikietilpīgā pacelšanas masta precīzā pozicionēšana. Tādējādi Jūs iegūstat laika ietaupījumu.

Ieguvumu pārskats

  • Pārskats
  • Pusautomātiskā pacelšanas augstuma pozicionēšana
  • Apraksts

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts

Pārskats

Visīsākajā laikā. Pa visātrāko ceļu. Noliktavas navigācijas sistēma plato eju noliktavā aizvedīs iekrāvēja vadītāju cauri noliktavai pa visīsāko ceļu līdz nepieciešamajai preču uzglabāšanas vietai. Līdz ar to laikietilpīgi pārbraucieni pa noliktavu, meklējot īsto eju, nu jau pieder pagātnei. Papildus produktivitātei paaugstinās arī preču iekraušanas un izkraušanas kvalitāte. Tiek novērstas kļūdas un vadītājs tiek būtiski atslogots. Pateicoties pusautomātiskajai pacelšanas augstuma pozicionēšanai, tiek iegūts papildu laika ietaupījums. Raidot automātisku apstiprinājumu sistēmai Warehouse Management System, papildus ir iespējams samazināt veselo palešu iekraušanas un izkraušanas laikā veikto manuālās skenēšanas darbību skaitu.

Apraksts

Visi kraušanas palīglīdzekļi, preces kā arī preču uzglabāšanas vietas tiek aprīkotas ar transponderiem. Kamēr iekrāvēja vadītājs iebrauc paletē vai plaukta nodalījumā, RFID sistēma pie krautņotāja automātiski nolasa piestiprināto transponderu datus. Caur Jungheinrich loģistikas saskarni attiecīgā informācija tiek pārsūtīta tālāk uz sistēmu Warehouse Management System.

Pusautomātiskā pacelšanas augstuma pozicionēšana

Papildus noliktavas navigācijas sistēmai loģistikas saskarne, vadoties pēc preču uzglabāšanas vietas, aprēķina tai atbilstošo kravas pacelšanas augstumu. Tiklīdz iekrāvēja vadītājs ir piebraucis pie plaukta, loģistikas saskarne sazinās ar krautņotāja vadības sistēmu. Vadītājam aktivizējot funkciju, pacelšanas masts izbīdās un pats no sevis apstājas brīdī, kad ir sasniegts pareizais augstums. Laikietilpīgo precīzo pozicionēšanu vadītājam veikt nav nepieciešams, kā rezultātā papildus tiek ietaupīts laiks. Pusautomātiskā pacelšanas augstuma pozicionēšana vajadzības gadījumā darbojas arī autonomi bez maršruta vadības.

Nosūtīt pieprasījumu