"Pick-by-Voice" / "Pick-by-Light"

Brīvas rokas, veicot pasūtījumu komplektēšanu.

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Nosūtīt pieprasījumu

Pamatiezīmes

  • Neatkarīgs no valodas
  • Produktivitātes palielināšana
  • Zems kļūdu koeficients
  • Ātra iestrāde

Mūsdienu prasībām atbilstošā noliktavā ar augstiem preču pārkraušanas rādītājiem ir svarīgi, ka darba procesi tiek veidoti droši, vienlaikus nodrošinot laika ietaupījumu. "Pick-by-Voice" un "Pick-by-Light" sistēmas atbilstošu noliktavas procesu gadījumā var ievērojami palielināt produktivitāti un samazināt kļūdu rašanos.

Nosūtīt pieprasījumu