Plānošana

Jungheinrich veic plānošanu un projektēšanu.

Optimāls risinājums pateicoties pieredzei.

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Nosūtīt pieprasījumu

Pamatiezīmes

  • Vienkopus pieejamas speciālās zināšanas un pieredze noliktavu tehnikas un automatizācijas jomā

Ņemot vērā visus būtiskos datus un balstoties uz Jūsu materiālu un informācijas plūsmas analīzi, kas tiks izstrādāta sadarbībā ar Jums, Jungheinrich ar savu pieredzi veiks plānošanu un projekta izstrādi. Šīs sadarbības mērķis ir atklāt vēl neizmantoto potenciālu, realizēt tā dāvātās iespējas un likt tam darboties, radot daudz ieguvumu un priekšrocību attiecībā uz Jūsu uzņēmuma darbību. Protams, tas vienmēr notiks, ņemot vērā arī Jūsu uzņēmuma iespējamās attīstības tendences nākotnē.

Ieguvumu pārskats

  • Ilggadēja pieredze manuālo un pilnībā automatizēto noliktavu sistēmu plānošanas un projektēšanas jomā.
  • Visaptveroši plānošanas dokumenti

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts

Ilggadēja pieredze manuālo un pilnībā automatizēto noliktavu sistēmu plānošanas un projektēšanas jomā.

Balstoties uz pieejamajiem rādītājiem, kopā ar Jums vairāku plānošanas un projektēšanas fāžu laikā tiks izanalizētas materiālu un informācijas plūsmas. Ar dažādu instrumentu (piem., materiālu plūsmas diagrammu, simulāciju, CAD-izkārtojumu, sistēmu grafiku) palīdzību tiks apzināts un padarīts caurspīdīgs faktiskais un nominālais stāvoklis, kā arī noskaidrotas noliktavas procesu optimizācijas metodes.

Visaptveroši plānošanas dokumenti

Plānošanas fāžu beigās tiek izveidotas dažādas risinājumu koncepcijas. Ņemot vērā visus ekonomiskos, ar telpas platību un īpašībām saistītos aspektus, kā arī citus pamatnosacījumus, kopā ar Jums tiek izmeklēts vispiemērotākais risinājums. Rezultātā top ar Jums saskaņota un apstiprināta prasību specifikācija - pamats sekojošajai sistēmas integrācijas fāzei!

Nosūtīt pieprasījumu