Realizācija

Efektīva Jūsu loģistikas risinājuma īstenošana

Jungheinrich realizē.

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Nosūtīt pieprasījumu

Pamatiezīmes

  • Profesionāla projektu vadība
  • Visu iesaistīto loģistikas funkciju koordinēšana

Jungheinrich strādā kā ģenerāluzņēmējs. Attiecībā uz Jums tas nozīmē: sadarbības partneris, kas koordinē visu iesaistīto funkciju norisi un pastavīgi pārrauga visus notiekošos procesus. Šīs fāzes mērķis ir saskaņotās specifikācijas pārveidošana par pilnībā pabeigtu, ekspluatācijai gatavu loģistikas sistēmu.

Ieguvumu pārskats

  • Precīza projekta realizācija
  • Augstākā līmeņa drošība

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts

Precīza projekta realizācija

Profesionālas projektu pārvaldības metodes visā projekta norises laikā nodrošina sistemātisku un efektīvu tā norisi. Sevi praksē pierādījušais Jungheinrich projektu menedžments visus nepieciešamos darba procesus integrē mērķtiecīgā organizatoriskā formā. Efektīva komunikācijas sistēma veido darba organizācijas stūrakmeni: Jungheinrich projektu vadītājs strādā roku rokā ar Jūsu uzņēmuma projektu vadītāju.

Augstākā līmeņa drošība

Regulāras projektu kontroles sanāksmes ar visām iesaistītajām pusēm nodrošina caurspīdīgumu un informācijas apmaiņu. Tādējādi tiek nodrošināti īsi informācijas plūsmas kanāli un regulāra saziņa saistībā ar projekta īstenošanas progresu.

Nosūtīt pieprasījumu