"Shuttle" tipa kompaktā noliktavu sistēma

Dzīli. Kompakti. Efektīvi.

"Shuttle" tipa kompaktās noliktavu sistēmas – komplekss risinājums, kas sastāv no kanāla tipa plaukta, transportiera un automatizētās kravas transportēšanas ierīces

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Nosūtīt pieprasījumu

Pamatiezīmes

  • Liela jauda, ilgs darbmūžs, drošība un efektivitāte
  • Augstas pārkraušanas veiktspējas
  • Mazs apkopes un profilaktisko darbu apjoms
  • Optimāla noliktavas platības izmantošana
  • Augsti efektivitātes rādītāji attiecībā uz noliktavas telpas piepildīšanu, kā arī enerģijas patēriņu
  • Paredzēta izmantošanai saldētavās un bufernoliktavās

Jungheinrich "Shuttle" tipa kompaktās noliktavas sistēmas, "In Pallet Carrier" (IPC) un "Under Pallet Carrier" (UPC) nodrošina efektīvu paletēs sakrauto preču uzglabāšanu kompaktās kanālveida noliktavas sistēmās. Mūsu sistēmu galvenais komponents ir autonomie kravas transportieri, tā sauktu šatli (Shuttle, Carrier), kuri uzņem plauktā iekraujamās vai no plaukta izkraujamās paletes un tās automātiski pārvadā pa plaukta kanālu. Kā vienīgais ražotājs mēs piedāvājam 2 dažādas "Shuttle" tipa sistēmas, kas ir speciāli pielāgotas Jūsu vajadzībām, prasībām un pielietojuma specifikai. Kopā ar mūsu kompaktas noliktavas plauktu un mūsu iekrāvējiem (piemēram, EGF, ETV, EKX) tie veido ideālu sistēmu optimālas preču pārkraušanas jaudas nodrošināšanai Jūsu noliktavā.

Ieguvumu pārskats

  • Īpaši efektīva preču uzglabāšana
  • Ekonomiska sistēma un ar augstu veiktspēju
  • Pielāgoties spējīgas "Shuttle" tipa kompaktās noliktavas sistēmas

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts

Īpaši efektīva preču uzglabāšana

Jungheinrich kompaktā noliktavu sistēma, kas sastāv no vadotnes, iekrāvēja un kanāla tipa plaukta, nodrošina konsekventu Jūsu noliktavas telpas izmantošanu. Mazais augstuma zudums katram kanāla līmenim, kā arī zemais pirmais līmenis papildus nodrošina efektīvu Jūsu noliktavas telpas augstuma izmantošanu. No iekrāvējiem var izmantot jebkuru Jungheinrich krautņotāju ar FEM dakšu karieti un kuram piemīt pietiekama atlikusī celtspēja un ir pieejami dakšu sānbīde.

Pielāgoties spējīgas "Shuttle" tipa kompaktās noliktavas sistēmas

Īpašā Jungheinrich "Shuttle" tipa kompakto noliktavas sistēmu iezīme: Tās ir iespējams piegādāt gan atbilstoši pabraukšanai apakšā zem paletes (Under Pallet Carrier, UPC), gan arī atbilstoši iebraukšanai paletē (In Pallet Carrier, IPC). Papildus tam dažādie UPC un IPC varianti nodrošina dažādu kravas paliktņu, piemēram, eiropalešu (šķērsenisko/garenisko) un industriālo palešu (šķērsenisko/garenisko) izmantošanu. Šīs sistēmas ir piemērotas arī izmantošanai pagaidu noliktavās un pat dziļās sasaldēšanas kamerās, kur gaisa temperatūra sasniedz līdz -30°C.

Ekonomiska sistēma un ar augstu veiktspēju

Klasiskās kompaktās noliktavas veiktspējas diapazonu paplašina "Shuttle" tipa sistēmu izmantošana. Ar tās palīdzību ir iespējams īstenot papildu optimizācijas potenciālu attiecībā uz piepildīšanas pakāpi, preču pārkraušanas efektivitāti un daudzveidību, kā arī kravas saudzēšanu. Tādējādi "Shuttle" tipa sistēmas ir paredzētas veselo palešu pārkraušanai, uzglabāšanai pa partijām un papildināšanai.

Nosūtīt pieprasījumu