Konsultēšana attiecībā uz piekabju sastāvu izvēli un izmantošanu

Analīze – plānošana – konsultēšana

Efektīvus ražošanas procesus spēj nodrošināt tikai elastīgi un standartizēti intraloģistikas procesi.

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Nosūtīt pieprasījumu

Pamatiezīmes

 • Intraloģistikas materiālu un informācijas plūsmas analīze
 • Ar intraloģistiku saistītās preču transportēšanas koncepcijas izstrāde un definēšana
 • Piemērotu piekabju sastāvu sistēmu un materiālu padeves tehnoloģiju izvēle
 • Materiālu ieguves avotu un vajadzības gadījumā arī to izmantošanas vietu aprīkošana

Piekabju sastāvu plānošanai ir nepieciešama precīza intraloģistikas procesu pārzināšana. Piekabju sastāvu braukšanas laiku, vietu un biežumu, kā arī izmantoto piekabju sastāvu skaitu nosaka daudzi dažādi ietekmes faktori, un šie parametri ir jāaprēķina plašam ražošanas procesā izmantoto detaļu klāstam. Minēto parametru, kā arī platības, personāla un transportlīdzekļu koordinēšanu mēs veiksim Jūsu vietā. Jo tikai stabila produkcijas plūsma nodrošina augstu darba produktivitāti.

Jūsu ieguvums

Mēs piedāvājam plānošanas drošību visa piekabju sastāvu plānošanas procesa laikā.
Jūs varēsiet baudīt priekšrocības, ko sniedz neatkarīgs skatījums uz izstrādājumu, vienlaikus nodrošinot individuālu skatījumu uz procesiem.

Mēs piedāvājam materiālu padeves drošību Jūsu ražošanas procesu nodrošināšanai, saglabājot nemainīgu un ilgtspējīgu ražīguma līmeni.
Jūs varēsiet baudīt priekšrocības, kuras garantē standartizēti intraloģistikas procesi.

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts


Konsultēšana attiecībā uz piekabju sastāvu izvēli un izmantošanu

Pieaugot pieprasījumam pēc klienta individuālajām vajadzībām pielāgotiem izstrādājumiem, paaugstinās arī prasības attiecībā uz materiālu padevi ražošanas zonā, padarot darba procesus vēl sarežģītākus. Šo tendenci raksturo šādas parādības:

 • plašāks artikulu klāsts, kas izriet no pieaugošas pieejamo variantu daudzveidības
 • ierobežoti materiālu pagaidu novietošanas laukumi ražošanas zonā
 • mazāku konteineru daudzumu pagaidu novietošana
 • biežāka, cikliska materiālu padeve ražošanas procesu nodrošināšanai


Šādām prasībām vispiemērotākais un efektīvāk risinājums ir piekabju sastāvu izmantošana. Tie efektīvā veidā nodrošina ciklisku visdažādākā veida kravas paliktņu īslaicīgu novietošanu nepieciešamajās noliktavas zonās mazās partijās un ar maziem starplaikiem. Piekabju sastāvus bieži vien izmanto vietās, kur ierobežotā platībā ir nepieciešams ātri un regulāri nodrošināt liela dažādu detaļu variantu daudzuma īslaicīgu novietošanu un padevi uz ražošanas zonām ar mazu padeves attālumu. Pateicoties tam, ir iespējams sinhronizēt ražošanas un loģistikas procesus, kā rezultātā - saskaņā ar LEAN pamatprincipiem - tiek nodrošināta nepārtraukta un droša materiālu plūsma. Papildus efektivitātes palielināšanai, atsevišķo transportēšanas vienību apkopošana nodrošina arī preču transportēšanas apjoma samazinājumu, kas, savukārt, nozīmē mazāku nelaimes gadījumu risku attiecībā uz cilvēku, mašīnu un materiālu.

Mūsu pakalpojumi

Mēs veiksim koordinēšanu un plānošanu Jūsu vietā:

Tehnika

 • Piemērotas vilcēju un piekabju tehnikas izvēle atbilstoši konkrētajam materiālu padeves procesam, ņemot vērā ergonomijas aspektu
 • Materiālu sākotnējo uzglabāšanas vietu un vajadzības gadījumā arī to apstrādes vietu aprīkošana ar plauktu, noliktavas un pasūtījumu komplektēšanas sistēmām
 • Ņemot vērā visus svarīgākos procesu norisē iesaistītos resursus – darbiniekus, kraušanas tehniku, laiku, platību, inventāru


Process

 • Optimālo transportēšanas ceļu identificēšana
 • Loģiska kraušanas tehnikas piesaiste braukšanas ceļiem
 • Resursus saudzējoša sākotnējo materiālu uzglabāšanas vietu savienošana ar izkraušanas zonām – maršrutu izstrāde
 • Iekraušanas un utilizēšanas procesu mijiedarbība
 • Visu svarīgāko preču uzglabāšanas un komplektēšanas procesu analīze


Vadība

 • Intraloģistikas materiālu un informācijas plūsmas optimizācija
 • Piegādes intervālu noteikšana – piekabju sastāva taktēšana
 • Pieturvietu noteikšana attiecībā uz vietu, skaitu un laiku ražošanas procesu nodrošināšanai, iekļaujot laika un ceļa posmu optimizāciju
 • Procesu vienkāršošana, pateicoties vizualizācijaiJungheinrich speciālistu konsultācijas attiecībā uz piekabju sastāvu izvēli un izmantošanu – saskaņota un kompleksa pieeja.

Nosūtīt pieprasījumu