Plauktu pārbaude

Plauktu apsekošanas serviss

Lielākai drošībai noliktavā

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Pamatiezīmes

 • Savlaicīga bojājumu un to cēloņu identificēšana
 • Ar lieliem izdevumiem saistītu bojājumu profilakse
 • Lielāka drošība cilvēkam, tehnikai un noliktavas precēm
 • Smagu negadījumu profilakse
 • Remonta izmaksu samazinājums

Drošības apsvērumu dēļ noliktavas ekspluatētāja pienākums ir sistemātiski un regulāri apsekot visas plauktu iekārtas vai arī norīkot apsekošanai citas pilnvarotās personas - tas ietver arī ar strāvas piedziņu darbināmo vai statisko plauktu pārbaudi. Eiropas valstīs spēkā esošajā standartā EN 15635 "Noliktavas plauktu lietošana un apkope" ir definēta šo pārbaužu norise un apjoms.

Ieguvumu pārskats

 • Izpilde
 • Norise

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts

Izpilde

Regulāras pārbaudes un apsekošana atbilstoši standartam EN 15635. Vizuālās pārbaudes (piemēram, reizi nedēļā). Pārbaudes var veikt arī paša darba devēja norīkota par drošību atbildīgā persona. Detalizēta apsekošana (vismaz reizi gadā) ir jāveic šim nolūkam speciāli norīkotām personām, kā to nosaka regula par sistēmu ekspluatācijas drošību. Jūsu vietā šo pārbaudi profesionāli var veikt mūsu sertificētie Jungheinrich plauktu inspektori.

Norise

Apsekošana notiek uz vietas noliktavā iekrāvēju ekspluatācijas laikā. Tās ietvaros Jungheinrich norīkots plauktu inspektors, staigājot pa noliktavu, veic vizuālas pārbaudes. Inspektors, piemēram, pārbauda, vai plauktos nav konstatējami vizuāli redzami defekti (deformējušies vai bojāti statņi un sijas), vai faktiskās slodzes atbilst ražotāja specifikācijā atļautajām slodzēm un vai tiek ievēroti visi priekšraksti un aizsardzības pasākumi.

 • Plauktu pārbaude saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvu LVS EN 15635 “Pielāgojami palešu plaukti – drošas darbības norādes”
 • Tirgotāju Asociācijas noteikumu par noliktavu ierīcēm un aprīkojumu (BGR234) ievērošanas pārbaude
 • Acīmredzamu statņu un plauktu deformāciju pārbaude
 • Plauktu slogojuma informācijas plāksnīšu pielāgošana konstrukcijai
 • Plaukta montāžas konfigurācijas pārbaude un salīdzināšana ar rasējumu (ja tas ir pieejams)
 • Pārbaudes akta izveide
 • Inspekcijas uzlīmes izsniegšana pēc veiktās pārbaudes
 • Tāmes sastādīšana bojāto vai pazaudēto detaļu aizstāšanai
Sazināties ar mums

Kontakti:

Tālrunis: 67 813 913
Fakss: 67 813 911
info(at)jungheinrich.lv

Atrast kontaktpersonu

Sazināšanās ar uzņēmumu

Vai Jūs vēlaties uzzināt vairāk par Jungheinrich, tā ražotajiem izstrādājumiem un sniegtajiem pakalpojumiem? Tādā gadījumā sazinieties ar mums.

Nosūtīt pieprasījumu