WLAN infrastruktūra

Jebkurā brīdī mobili sasniedzams.

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Pieprasīt tiešsaistē

Pamatiezīmes

 • Plānošana un integrācija, ko pilnībā veic Jungheinrich
 • Augstvērtīgi komponenti / industriālie standarti
 • Profesionāla mērīšanas tehnika plānošanai un kontrolei
 • Augsta līmeņa pieejamība, ko nodrošina dubultu komponentu uzstādīšana

Modernas noliktavas efektivitātes prasības mūsdienās ir ļoti augstas. Datu apstrāde reālajā laikā un mobila darbinieku piesaiste noliktavā sniedz iespēju ievērojami palielināt materiālu un preču plūsmu, efektivitāti un kvalitāti, kā arī spēju īsā laikā reaģēt uz izmaiņām pasūtījumu prioritāšu sadalē. Izmantojot radiovadāmas datu pārraides sistēmas, iespējams ievērojami samazināt izmaksas.
Radiovadāmās datu pārraides sistēma ir izgatavota uz Wireless LAN infrastruktūras bāzes, ko dēvē arī par WLAN vai WiFi.

Ieguvumu pārskats

 • WLAN plānošana (simulācija)
 • WLAN pārbaude (sistēmas un veiktspējas analīze)
 • Pārskats un ieguvumi
 • WLAN plānošana (radiosignālu darbības rādiusa mērīšana)

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts


 • 1. Pamatprasību saskaņošana
 • 2. Iepriekšēja plānošana, izmantojot radiosimulāciju (aptuveni) vai raidlauka mērīšanas metodi (precīzi)
 • 3. Uzdevumu piešķiršana
 • 4. Tīkla datu saskaņošana ar savu IT pārstāvi
 • 5. Radiosignālu uztvērēju iepriekšēja konfigurācija un dokumentācija
 • 6. Tīkla kabeļu savienojumu sagatavošana un radiosignālu uztvērēju montāža (klients). Pozīcijas ir precīzi noteiktas ziņojumā par radiosignālu mērījumu rezultātiem.
 • 7. WLAN un citu datu pārraides komponentu ekspluatācijas sākšana un konfigurācija
 • 8. WLAN pārbaude, izmantojot sistēmas un veiktspējas analīzi - optimizācijas pasākumu definēšana
 • 9. Pasākumu īstenošana, atkārtota pārbaude un beigu dokumentācija
 • Pārskats un ieguvumi

  WLAN infrastruktūra nodrošina noliktavas darbinieku, kas ir aprīkoti ar datu pārraides termināliem vai citiem WLAN iespējotiem komponentiem, piesaisti reālajā laikā Jūsu noliktavas tīklam un līdz ar to arī sistēmai Warehouse Management System / ERP System. Visās zonās, kurās ir pieejams WLAN, noliktavas darbinieki var brīvi pārvietoties, nezaudējot sakarus ar tīklu. Tas tiek nodrošināts, pateicoties savstarpējai signālu pārsūtīšanai starp radiosignālu uztvērējiem (Roaming).
  Ņemot vērā Jūsu prasības, Jungheinrich izplānos optimāli dimensionētas WLAN infrastruktūras ar saviem darbiniekiem, kas spēs funkcionēt arī nākotnē. Šajā procesā tiek izmantoti augstvērtīgi, darbam industriālā vidē piemēroti WLAN komponenti, kuru ražotājs ir Cisco vai Motorola.

  WLAN plānošana (simulācija)

  Lai veiktu pirmo aptuveno novērtējumu attiecībā uz radiosignālu uztvērēju skaitu un atrašanās vietu, par pamatu ņemot noliktavas izkārtojuma shēmu, tiek izveidota simulācija. To veidojot, var jau tikt ņemti vērā aptuvenie WLAN signālu pārraidi bloķējošie faktori, kas ir saistīti ar esošajām noliktavas konstrukcijām (plaukti, preces, sienas). Reālo situāciju, kāda noliktavā būs pēc instalācijas pabeigšanas, ir iespējams prognozēt ar ierobežotu precizitāti, kas atbilst apm. +/- 20%. Tāpat nevar tikt ņemti vērā jau noliktavā uzstādītie WLAN uztvērēji vai blakus esošo uzņēmumu radiosignālu uztvērēji. Maza izmēra telpās bieži vien pietiek ar šādu simulāciju, lai, balstoties uz tās rezultātā iegūtajiem datiem, veiktu plānošanu. Beigu pārbaudes veikšanai ieteicams izmantot sistēmas un veiktspējas analīzi.

  WLAN plānošana (radiosignālu darbības rādiusa mērīšana)

  Veicot radiosignālu mērījumus, radiosignālu uztvērēji tiek izvietoti iepriekš izplānotās vietās un ar mērīšanas tehnoloģiju palīdzību veikti mērījumi. Atkarībā no signālu darbības attāluma tiek noteikta nākamā pozīcija. Šī darbība tiek atkārtota līdz brīdim, kamēr visā noliktavā tiek konstatēta pietiekama WLAN pieejamība. Beigu dokumentācijā tiek iekļauts nepieciešamais radiosignālu uztvērēju skaits, kā arī konkrētās montāžas pozīcijas (pēc izvēles arī fotoattēlu dokumentācija).
  Radiosignālu mērījumus visefektīvāk ir iespējams veikt tad, kad jau ir uzstādītas un piepildītas noliktavas konstrukcijas / plaukti. Jaunā noliktavas telpā WLAN sistēma bieži vien ir nepieciešama jau tad, kad plaukti vēl tikai tiek uzstādīti un nav vēl piepildīti ar uzglabāšanai novietotām precēm. Ja ir uzstādīti savi iekšējie vai arī ir pieejami ārēji WLAN radiosignālu uztvērēji, pirms plānošanas ieteicams veikt stāvokļa novērtējumu (sistēmas un veiktspējas analīzi).

  WLAN pārbaude (sistēmas un veiktspējas analīze)

  WLAN sistēmas un veiktspējas analīze ir esošās WLAN infrastruktūras pārbaude. Beigu dokumentācijā (pēc izvēles iekļaujot fotoattēlu dokumentāciju) tiek attēloti visi WLAN parametri, identificēti traucējumi, kā arī definēti veicamie optimizācijas pasākumi. Ja Jungheinrich datu pārraides risinājumus (datu pārraides terminālus, noliktavas navigācijas sistēmu utt.) ir plānots piesaistīt ārējām WLAN infrastruktūrām, ļoti rekomendējam veikt sistēmas un veiktspējas analīzi, lai nodrošinātu WLAN pieejamību un datu pārraides kvalitāti. Pretējā gadījumā var rasties nepieciešamība vēlāk veikt papildu optimizāciju, kas bieži vien ir saistīta ar lielām izmaksām vai vispār vairs nav iespējama.

  Pieprasīt tiešsaistē