Konsultēšana attiecībā uz materiālu plūsmu

Pārbaude - plānošana - optimizācija

Atklāt un izmantot iepriekš neizmantotās rezerves. Plānot un īstenot nākotnes potenciālu.

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Nosūtīt pieprasījumu

Pamatiezīmes

  • Viegli panākama efektivitātes kāpināšana.
  • Jaunu manuālo noliktavas sistēmu plānošana
  • Loģistikas sistēmu optimizācija
  • Esošo plānojumu pārbaude

Konsultēšana attiecībā uz materiālu plūsmu ir balstīta uz Jūsu individuālajām prasībām. Tās var ietvert:

  • - iekrāvēju parka optimizāciju
  • - visas loģistikas sistēmas optimizāciju
  • - jaunu noliktavas sistēmu plānošanu
  • - jau izstrādātu plānojumu apstiprināšanu vai

visu augstāk minēto scenāriju kombināciju.

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts


1. solis: Iepriekšējas pārrunas un esošās situācijas apzināšana
Kopā ar Jums mēs saskaņosim analīzes mērķus, saturu un apjomu. Šai nolūkā Jūs mūsu rīcībā nodosiet vienīgi bāzes datus, piemēram, rūpnīcas plānus un informāciju par darbā izmantotajiem iekrāvējiem.
2. solis: Faktiskā stāvokļa analīze
Mēs vienkāršā un pārskatāmā veidā apkoposim un sagatavosim priekš Jums mūsu rīcībā nodotos datus. Pamatojoties uz 2. soļa ietvaros iegūtajiem vērtējumiem, izkristalizēsies pirmās optimizācijas iespējas.
3. solis: Optimizācijas potenciālu saskatīšana
Pamatojoties uz 2. soļa ietvaros iegūtajiem vērtējumiem, izkristalizēsies pirmās optimizācijas iespējas. Tie tiks apkopoti un iestrādāti koncepcijā. Papildu optimizācijas potenciālu sevī ietver arī tādu Jungheinrich sistēmu izmantošana kā, piemērām, ISM online, Jungheinrich Warehouse Management System vai noliktavas navigācijas sistēma, kuru piesaiste var būt ieteicama.
4. solis Noslēguma prezentācija
Noslēgumā mēs Jūs prezentācijas veidā iepazīstināsim ar mūsu izstrādātajām alternatīvām un Jūs saņemsiet apjomīgu dokumentāciju, kurā būs ietverti ieteicamie pasākumi.

Nosūtīt pieprasījumu