Stage Gravitācijas plaukts
  • Visefektīvakā telpas izmantošana FiFo metodes īstenošanai
  • Optimāla telpas izmantošana, ko nodrošina dinamiska preču krautņošana grēdās
  • Iekraušanas un izkraušanas darbību atdalīšana
  • Tiek saīsināts transportēšanas ceļu garums uzņēmuma teritorijā
  • Notiek optimāla derīguma termiņu, partiju un izstrādājumu sēriju uzraudzība

Gravitācijas plaukts

Mūsu gravitācijas plaukti sastāv no plauktu statņiem, kas ir sakārtoti rindā viens aiz otra, tādējādi veidojot kanālu. Preču iekraušana tiek veikta vienā plaukta pusē, bet izkraušana no plaukta - otrajā pusē. Tiklīdz viena palete tiek izkrauta no plaukta, nākamās uz nedaudz slīpajiem rullīšu transportieriem izvietotās paletes automātiski pavirzās uz priekšu. Turklāt bremžu rullīši kontrolē šī procesa ātrumu. Automātisks atdalītājmehānisms nodrošina to, ka priekšējā palete nekad nav pakļauta aiz tās izvietoto palešu dinamiskā spiediena iedarbībai. Pēc izvēles piegādājam arī automātiskas piedziņas rullīšu transportierus, kas tiek uzstādīti kanālos.

Opcijas

Vai Jums ir jautājumi?