+371 67813916 Servisa tālruņa līnija Bezmaksas tālruņa numurs
Kontaktveidlapa
Informatīvais biļetens
Stage Automātiskā palešu noliktava

Automātiska sīkpreču noliktava

Automātiskajā sīkpreču noliktavā (AKL) noteicošie, veiktspēju ietekmējošie faktori ir ātrums, precizitāte un optimāla energoefektivitāte. Ideālu mijiedarbību tajā nodrošina plauktu sistēma, programmatūra, pieslēgtā transportēšanas tehnika un plauktu apkalpošanas celtnis kā sistēmas centrālais elements. 

Prasība pēc risinājumiem, kas nodrošina lielu pārkraušanas jaudu un optimālu telpas izmantojumu

Sīkpreču uzglabāšanas efektivitāte vienmēr ir atkarīga no saistītajiem procesiem un izrietošajiem ražīguma rādītājiem. Vai ir nepieciešams īss piekļuves laiks, liela caurlaides spēja un optimāls telpas izmantojums, kā arī tieša piekļuve katrai precei? Automātiskās sīkpreču noliktavas (AKL) ir piemērotas ļoti kompaktai sīkpreču uzglabāšanai konteineros, kastēs vai uz paliktņiem. Šādā sistēmā Jūsu preces pēc izvēles iespējams uzglabāt uz leņķveida balstiem vai sastatņu plauktiem, pilnībā izmantojot visu telpu līdz pat 25 metru augstumā. To nestspēja ir līdz pat 300 kilogrami. 

Automātiskās sīkpreču noliktavas - plaša profila pielietojumam

Sīkpreču uzglabāšana automātiskajā sīkpreču noliktavā Jums var būt īpaši noderīga tad, ja preces tiek uzglabātas vienā un vairākos viena līmeņa nodalījumos, proti, nodalījumi ir izvietoti dziļumā, piemēram, rezerves daļu, komplektēšanas un pagaidu noliktavās vai sadales noliktavās vai centros. AKL var būt projektētas izmantošanai normālā temperatūrā, taču tās var tikt regulētas arī atkarībā no temperatūras, kā arī tās var būt izmantojamas kā aukstuma noliktavas līdz –30° grādu temperatūrai.

Labākais risinājums Jūsu prasībām 

Automātiskās sīkpreču noliktavas (AKL) ir tikpat individuālas kā Jūsu prasības. Atkarībā no dažādiem faktoriem mēs ar tām atrisinām visdažādākos uzdevumus. Lai atrastu Jūsu prasībām optimālāko risinājumu, mēs kopā ar Jums analizējam Jūsu preču un transporta struktūru un procesu norisi un izstrādājam Jūsu vajadzībām atbilstošāko noliktavas koncepciju.

Jaunākās paaudzes plauktu apkalpošanas celtņi 

Mūsu inteliģentie plauktu apkalpošanas celtņi automātiskajā sīkpreču noliktavā (AKL) nodrošina maksimālu ātrumu un precizitāti, kā arī teicamus ražīguma rādītājus. Pateicoties to konsekventi vieglajai un inovatīvajai konstrukcijai, kas nodrošina iespēju piebraukt īpaši tuvu pie plaukta, iespējams optimāli izmantot pieejamo telpas ietilpību. Radītā bremzēšanas enerģija ierīcē tiek uzglabāta tā dēvētajos SuperCaps akumulatoros, kura vēlāk tiek izmantota piedziņas sistēmas paātrināšanas procesos. Turklāt moduļu tipa konstrukcija sniedz iespēju elastīgi pielāgot iekārtu Jūsu individuālajām uzglabāšanas prasībām.

Vai Jums ir jautājumi?