Stage Gravitācijas plaukts (1)

Sīkpreču gravitācijas plaukts

  • Risinājums sīkpreču uzglabāšanai
  • Vienkārša uzstādīšana ar zemām izmaksām
  • Apkope praktiski nav nepieciešama
  • Caurejošas rezerves zonas
  • Pārskatāms un vietu taupošs daudzu dažādu preču izvietojums
  • FiFo metode
  • Preču ievietošanas un izņemšanas procesu nodalīšana

Sīkpreču gravitācijas plaukts

Gravitācijas plaukti darbojas pēc FiFo metodes un ir paredzēti sīkpreču vai jebkura izmēra iepakojumu uzglabāšanai. Rullīšu kanāli nodrošina plauktā ievietotās preces automātisku pārvietošanos uz izkraušanai paredzēto vietu. Šī striktā secības ievērošana nodrošina to, ka noliktavā ar caurbīdes sistēmu neviena prece neuzglabāsies plauktos par ilgu. Šī izteikti kompaktā preču krājumu uzglabāšanas forma nodrošina īpaši īsus pārvietošanās ceļus, veicot preču komplektēšanu. Turklāt pēc izvēles uzstādāmās vadotnes veicina viennozīmīgu iedalījumu un samazina kļūmju skaitu.

Opcijas

Vai Jums ir jautājumi?