Noliktavu navigācijas sistēma šaurām ejām

Priekš EKX 410-515, EKS 210-312, ETX 513-515

Pusautomātiska piebraukšana pie preču uzglabāšanas vietām šaurajā ejā

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Nosūtīt pieprasījumu

Pamatiezīmes

 • Efektivitātes paaugstināšana līdz pat 25%
 • Jūsu iekrāvēju vadītāju atslogošana
 • Automātiski atbildes signāli bez skenēšanas
 • Nepareizas preču iekraušanas/izkraušanas no plaukta novēršana
 • Mazāks plauktu bojājumu risks
 • Izmantojama ar un bez noliktavas pārvaldības sistēmas

RFID tehnoloģija un Jungheinrich loģistikas saskarne to padara iespējamu: Izmantojot grīdā iebūvētus transponderus, šauro eju iekrāvējs jebkurā brīdī zina savu aktuālo atrašanās vietu. No sistēmas Warehouse Management System ienākošie pasūtījumi tiek pārsūtīti uz iekrāvēja datu pārraides termināli. Tajā uzinstalētā loģistikas saskarne pārtulko šo informāciju un nodod to tālāk tieši iekrāvēja vadības sistēmai. Tādējādi iekrāvējs precīzi zina savu pašreizējo atrašanās vietu, kā arī vietu, uz kuru tam ir jābrauc. Iekrāvēja vadītājam ir tikai jāraida braukšanas un pacelšanas impulss, un iekrāvējs automātiski pa diagonāli brauc uz norādīto palešu uzglabāšanas vietu.

Ieguvumu pārskats

 • Produktivitātes palielinājums un Jūsu vadītāja atslogošana
 • IT piesaiste caur loģistikas saskarni
 • Iekrāvēja funkcijas
 • Atsevišķi, neintegrēti risinājumi

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts

Produktivitātes palielinājums un Jūsu vadītāja atslogošana

Visīsākajā laikā, pa visātrāko ceļu, ar tik lielu enerģijas daudzumu, cik nepieciešams, un tik zemu enerģijas patēriņu, cik iespējams – pusautomātiskā un precīzā piebraukšana pie preču uzglabāšanas vietas ietaupa laiku un naudu. Produktivitātes palielinājums ir līdz 25 procentiem. Paaugstinās preču iekraušanas un izkraušanas kvalitāte. Tiek novērstas kļūdas, iekrāvējs pusautomātiskajā režīmā 100%-īgi precīzi piebrauc tieši pie sistēmas definētās palešu vietas. Viņš vairs nevar "apmaldīties" vai uzņemt nepareizo kravu, viņam nav nemitīgi jāpārorientējas, kā rezultātā vadītājs tiek ievērojami atslogots. Papildus tam samazinās plauktu sabojāšanas risks, jo dakšas tiek pietuvinātas automātiski un precīzi.

Iekrāvēja funkcijas

Noliktavas navigācijas sistēmas funkcijas ietver arī, piemēram, aktīvu bīdīšanas kontroli savienojumā ar kravas identificēšanu, kas novērš laikietilpīgu kravas "pārlikšanu" plauktā vai attiecīgi kravas izņemšanas laikā no plaukta. Vēl viena šim produktam raksturīga iezīme ir inteliģentā mērķa pozīcijas uzraudzības funkcija, kas vadītāju jau uzdevuma piešķires brīdī informē par preces uzglabāšanas vietas īpatnībām. Pateicoties šai funkcijai, iekrāvējs celiņā bez izbraukšanas iespējas otrajā galā un standarta iebraukšanas virzienā, kas atbilst braukšanai piedziņas virzienam, laikus uzzina par to, ka pie pēdējās preču uzglabāšanas vietas šajā celiņā ir iespējams piebraukt tikai kravas virzienā. Tā kā vadītājs jau laikus par to tiek informēts, ir iespējams novērst laikietilpīgus kļūdainus pārbraucienus.

IT piesaiste caur loģistikas saskarni

Lai precīzi aizbrauktu līdz nākamajai preču iekraušanas, izkraušanas vai komplektēšanas vietai, tā ir jāpaziņo iekrāvējam. Turklāt optimālā efektivitātes paaugstināšana ir nodrošināta tikai tad, ja Jūsu vadītājam šai nolūkā nav jāveic manuāla datu ievadīšana un aktivizēšana. Šī iemesla dēļ, izmantojot loģistikas saskarni, mēs Jums piedāvājam iespēju fonā automātiski pārņemt uzdevumus no jebkuras noliktavas pārvaldības sistēmas bez laika aiztures un pārsūtīt tos iekrāvēja vadības sistēmai. Šī vienkāršā integrācija esošās sistēmās lielā mērā veicina veiksmīgu norisi realizācijas fāzes laikā.

Atsevišķi, neintegrēti risinājumi

Jūs nelietojat noliktavas navigācijas sistēmu, bet tomēr vēlaties izmantot priekšrocības, kuras tā sniedz? Tā vairs nav problēma, jo mēs arī šajā gadījumā piedāvājam piemērotus risinājumus atbilstoši Jūsu pielietojuma specifikai bez IT piesaistes: Jūs varat likt svītrkodu skenerim uzdevumu pārsūtīt tieši uz iekrāvēja vadības sistēmu vai arī izmantot speciāli Jums veidotu datu ievadīšanas masku datu pārraides terminālī kā saskarni starp vadītāju un noliktavas navigācijas sistēmu.


Jungheinrich šauro eju iekrāvēju vadībai tiek izmantoti transponderi. To izmērs ir tikai 9 x 16 mm un tie, ievērojot noteiktu attālumu, tiek iebūvēti noliktavas grīdā. Iekrāvēji ir aprīkoti ar RFID lasītāju / rakstītāju, kas sazinās ar transponderiem, pieprasot un izmantojot šādu informāciju:

 • A) eju un noliktavas zonu identifikācija,
 • B) maršruta mērījuma piesaiste ejās.

Izmantojot šo divējādo informāciju un pieejamo iekrāvēja maršruta mērījumu, jebkurā brīdī ir iespējama precīza atrašanās vietas noteikšana noliktavas ejās. Transponderus ieprogrammē krautņotājs. Pašā iekrāvējā atmiņā tiek saglabāta visa objekta topoloģija. Tādējādi jebkurā vietā ir iespējams aktivizēt komutācijas funkcijas un papilfdunkcijas, piemēram, ātruma samazinājumu, šķērsojot avārijas izejas, vai pacelšanas atslēgšanu ejās ar ierobežotu augstumu līdz griestiem.

Nosūtīt pieprasījumu