RFID preču identifikācija

Uzticama un droša identificēšana ar jaunākajiem standartiem atbilstošu radiotehnoloģiju

Palieliniet savu noliktavas procesu efektivitāti

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Nosūtīt pieprasījumu

Pamatiezīmes

  • Automātiska palešu un noliktavas vietu uzskaite
  • Ļoti augsta procesu drošība ar izteikti zemu kļūdu koeficientu
  • Ievērojams laika ietaupījums, atsakoties no manuālās skenēšanas
  • Vienkārša un droša identifikācija

Mūsdienu prasībām atbilstošā noliktavā ar augstiem preču pārkraušanas rādītājiem ir svarīgi, ka darba procesi tiek veidoti droši, vienlaikus nodrošinot laika ietaupījumu. Piemēram, veicot palešu uzskaiti un izsekošanu vai arī identificējot preču uzglabāšanas vietas. Tradicionālā metode – manuālā skenēšana – pirmām kārtām ir ļoti laikietilpīga. Bet paletes un to kustību, kā arī preču uzglabāšanas vietas fiksējot automātiski un šos procesus izsekojot sistēmā Warehouse Management System, ievērojami tiek palielinātā noliktavas efektivitāte.
Šai nolūkā papildus tradicionālajai manuālās skenēšanas metodei mēs piedāvājam automatizētus risinājumus, lai veiktu ātru un efektīvu palešu un preču uzglabāšanas vietu identificēšanu.

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts


Individuāli risinājumi
Pateicoties modulārai uzbūvei, ko veido standarta komponenti, un tās pielāgojamībai Jūsu noliktavas vadības stratēģijām, mēs piedāvājam Jums individuālus risinājumus. Tādējādi ir iespējams nodrošināt elastīgu identificēšanas procesa un aparatūras konfigurācijas veidošanu.


Būtiski paaugstināta efektivitāte
Pateicoties tam, ka paletes un/vai preču uzglabāšanas vietas tiek fiksētas automātiski, tiek ietaupīts laiks, kas nepieciešams operatora nokāpšanai no iekrāvēja un manuālajai skenēšanai. Tas padara iespējamu produktivitātes palielināšanu un efektivitātes rādītāju uzlabošanu.


Ļoti augsta procesu drošība
Noliktavā notiekošo procesu drošību būtiski paaugstina automātiskie ID risinājumi. Ir iespējams novērst nepareizu preču kustību, jo savlaicīgi tiek identificēta nepareiza piebraukšana, kā arī preču iekraušana nepareizos noliktavas plauktos un līdz ar to mazināts to skaits. Rezultātā Jūsu noliktavā tiks nodrošināts īpaši zems kļūdu koeficients.

Nosūtīt pieprasījumu