Mobilā plauktu sistēma

Mobilais plaukts kā kompleksas loģistikas risinājums

Uztaisīts pēc pasūtījuma - ar loģistikas procesiem saistīts komplekss risinājums

Palieliniet attēlu ar peles kursoru

Nosūtīt pieprasījumu

Pamatiezīmes

  • Līdz pat 90% plauktu eju ietaupījums
  • Noliktavas Pārvaldības Sistēmas un datu pārraides sistēmu piesaiste
  • Preču pārkraušana bez papīra dokumentācijas
  • Efektīva telpas izmantošana plus laika ietaupījums
  • Ar iespēju realizēt principu "First in first out"
  • Palešu, sīkpreču un konsoļu plauktiem

Mobilās Jungheinrich plauktu sistēmas sastāv no palešu plauktiem vai konsoļu plauktiem, kas ir uzmontēti uz pārbīdāmām šasijām. Pateicoties tam, ka plaukti ir aprīkoti ar motoriem, tos ar sliežu vadības sistēmas palīdzību ir iespējams pārvietot tā, ka tiek atvērta nepieciešamā plauktu eja. Izmantojot šo pārvirzes principu, no 10 darba ejām ir iespējams ietaupīt 9 ejas, kuras šādā veidā pārtop par papildu noliktavas telpu. Pateicoties ar loģistikas procesiem saistītajam kompleksajam risinājumam, kas ietver Jungheinrich sistēmu WMS (Warehouse Management System), noliktavā un veicot preču pārkraušanu, tiek panākts, pirmāmkārtām, ievērojams laika ietaupījums, kā arī augsta telpas izmantojamība.

Ieguvumu pārskats

  • Izmantošana
  • Lietošana

Parādīt ieguvumu detalizētu aprakstu

Ieguvumu detalizēts apraksts

Izmantošana

Mobilie plaukti ietaupa vietu un nodrošina augstu telpas izmantojamību. Atverot nepieciešamo plaukta eju, kravas vienība jebkurā brīdī atrodas tiešā Jūsu piekļuves zonā. Tā kā Jungheinrich WMS ir aprīkota ar saskarnēm, kas ir paredzētas automātiskai pārbīdāmo plauktu sistēmas aktivizēšanai, krautņotāju vadītājiem nepieciešamā kanāla atvēršanai nav nepieciešams ne nokāpt no iekrāvēja, ne arī izmantot tālvadības pulti. Piesaistot Jungheinrich WMS un datu pārraides sistēmu, tiek ietaupīts laiks, kas savukārt nozīmē preču pārkraušanas efektivitātes palielināšanos.

Lietošana

Mobilos plauktus iekrāvējs var apkalpot, neaizņemot daudz vietas, jo tikai atsevišķajai atvērtajai braukšanas ejai ir nepieciešams pilns iebraukšanas platums. Plaukta rindu vadība notiek decentralizēti, to aktivizējot pie katra atsevišķā plaukta, no iekrāvēja, izmantojot radiovadības sistēmu, vai arī ar noliktavas pārvaldības sistēmas (Jungheinrich WMS) starpniecību. Krautņotāji ir aprīkoti ar datu pārraides termināliem un skeneriem. Noliktavas pārvaldības sistēma (Jungheinrich WMS) vada un regulē preču pieņemšanu, iekraušanu plauktos un izkraušanu no tiem, kā arī komplektēšanu, papildināšanu, pasūtījumu apkopošanu un nosūtīšanu. Ar datu pārraides sistēmas starpniecību tā veic informācijas apmaiņu ar krautņotāju vadītājiem un komplektētājiem, kas ļauj procesus veikt, neizmantojot papīru.

Nosūtīt pieprasījumu